Böcker

En presentation av de senast utgivna böckerna och böcker som getts ut i nya upplagor. Vi på Labyrinth Books Ab har ett speciellt förhållande till alla våra författare, våra böcker och våra återförsäljare. Vår utgivning har alltid haft som mål att publicera litteratur inom ett brett spektrum av områden, ämnen och inriktningar. 

Ni kan här ta del av vår utgivning, både de nyare med innehålls beskrivningar och de tidigare utgivna i registret över all vår utgivning.

Älskade hästar! / Rakastetut hevoset! Dagmar v. Tyszka-Uthardt

 

 

Boken ”Älskade hästar! - Rakastetut hevoset!” återger livet hos en stor grupp hästar på en gård i Österbotten. Över 100 vackra fotografier i färg skildrar tillsammans med den svensk- och finskspråkiga texten  hästarnas upplevelser sett genom fyra årstider.

Älskade Hästar! Rakastetut hevoset! – kirjassa seurataan islantilaishevosten elämää pohjanmaalaisella maatilalla. Kaksikielistä kirjan kuvituksena on yli sata värikuvaa, jotka tuovat hyvin esiin hevosten elämää eri vuodenaikoina.

Älskade Hästar! Rakastetut hevoset! – kirja sopii esimerkiksi ääneen luettavaksi perheen pienille hevosystäville, ja se tarjoaa luku- ja katseluelämyksen kaikille hevosystäville.

 

Mr Husis har ordet / Lars Rönn

Lars Rönn hade i 34 år en central roll i den finlandssvenska tidningsvärlden. Från posten som biträdande chefredaktör i Hufvudstadsbladet flyttade han 1982 över till VD-stolen varifrån han gick i pension år 2000. Då hade han hunnit ta del av valet av tjugoen huvudredaktörer. Lars Rönn, Mr Husis i tidningsvärlden, var med när Hbl tog steget in i den moderna trycktekniken och hade en aktiv roll i den omställning som gjorde förläggaren Konstsamfundet till ägare av en bukett landsortsblad. Rättframt berättar Mr Husis om meningsskiljaktigheter, om intriger och motdrag, om vem som var att lita på och vem som spelade sitt eget spel …

Brudkistan från Paraschin / Dagmar v. Tyszka-Uthardt

I en röd bondstuga i Österbotten står en brun, säregen brudkista full av vinterkläder. Brudkistan liknar inga andra kistor i nejden och människorna i den röda stugan funderar ofta på vad det varit med om. Det enda de vet är att kistan tillhört en rad kvinnor i Paraschin, en gård i Pommern i gränslandet mellan Preussen, Polen och Ryssland...

I Brudkistan från Paraschin följer Dagmar inlevelsefullt och engagerat sin mor och mormor under första och andra världskriget. Vi lär känna två kloka och modiga kvinnor vars öden och identitet blev nära förknippade med gården i Paraschin i Pommern. År 1945 måste de fly från sitt hem. Flykten och upplevelserna av rädsla , sorg och hemlängtan återspeglar samma känslor som dagens flyktingar genomlever.

Andra upplagan

Uppbrottstid / Alf Snellman

 

 Den nya boken  kan ses som en fortsättninig till den första boken Lycksalighetens pris. Saga och verklighet blandas i en uttalad målsättning att lyfta fram det som sker åren 1946-1958. Det är åren mellan huvudpersonen Jonas Vestergårds konfirmation och giftermål, den tid han, likt alla andra unga, ska forma sin framtid och förverkliga sig själv. Under efterkrigsåren tar Finland viktiga steg bort från krigets utarmning och den gamla goda tidens fattigdom. Det är många som bryter upp, i Ede och i världen. Somliga gör det av nyfikenhet, flertalet av nödtvång. Bland de senare finns två andra av Uppbrottstids huvudpersoner, syskonen Berta och Daniel Vestergård. De drivs ut ur sitt fattiga bondeparadis för att bli fabriksarbetare och husbyggare.

 

Kyrkobyggarna Rijf / Lars Smeds

I samband med att en forskare häll på med en doktorsavhandling om byggmästarna Rijfs olika arbeten, blev det aktuellt med en släktkrönika som beskriver var, hur och när de levde. Kyrkobyggmästarna Rijf bestod av fadern Thomas (1726-1803) samt sönerna Jacob Thomasson (1753-1808) och Carl Thomasson (1756-1801). Av dessa är Jacob Rijf den mest kända. Rijfarna flyttade från Lepplax i Pedersöre till Socklot i Nykarleby socken år 1777. Mest dramatiskt var nog året 1808 när kriget mellan Sverige och Ryssland pågick. Eftersom de bodde vid landsvägen kom de i kontakt med olika trupper fem gånger under sommaren det året. Samma år fick Jacob Rijf ett arbete i Stockholm, dit han reste i sällskap med sonen Carl Jacobsson och mågen Johan Kantlin som hade hustrun Margareta Rijf med sig. Arbetsresan slutade mycket olyckligt när Jakob och sonen Carl dog Julen 1808 och Margareta i april 

Anni-en sömmerska och hennes samhälle / Monika Janfelt

 

Anni – en sömmerska och hennes samhälle är en bildberättelse om ett unikt kvinnoliv, om gemenskap i vardag och fest och om klänningen som en del av vårt textila kulturarv. Anni Janfelt (1898–1976) är den ogifta bondedottern som förbigicks vid arvskiftet, men utbildade sig till sömmerska på egen hand och blev ett inspi rerande föredöme för de mode- och sömnadsintresserade flickorna i trakten. Tygerna, snitten och dräktdetaljerna förnyas ständigt och speglar samtidigt utvecklingen i rådande tankesätt, maktstrukturer och familjemönster.Boken om Anni är en engagerande kulturhistoria, berättad med gedigna kunskaper och en påtaglig värme.

Steget från stenåldern / Lorenz Uthardt

 

Lorenz Uthardt arbetade under början av 1970-talet på Papua Nya Guinea, världens näst största ö efter Grönland. Befolkningen där levde i små områden utan kontakt med varandra. Landet blev självständigt 1975.

Hans bok, Steget från stenåldern, ger en unik inblick i en stenåldersvärlds möte med en ny tid och krav på en produktion som inte bara omfattar den egna familjens behov.

 

 

Vägar, viner och vyer i Provence / Aage Weber 

 

Provence har under alla tider fascinerat många människor alltsedan romarna vid vår tideräknings början, till de kända konstnärer, filosofer och författare som kommit hit för att stanna. Namn som Cezanne, Chagall, Picasso, van Gogh, Nietzsche, är bara några i mängden.Någon har sagt: den som en gång har besökt Provence glömmer det aldrig. Kombinationen av de vackra vyerna, det säregna ljus som inte finns någon annanstans, dofter av lavendel, timjan och rosmarin i sällskap med olika ostars dofter på marknader och torg får även oss nordbor att falla för Provence.

Livet på Pysbacka / Doris Liljeström


Doris Liljeström ombads av sin son att skriva något om lantbrukets gamla redskap och arbetsmetoder. Hon gjorde mer än så. Hon skrev en hel bok om livet på den gård utanför Jakobstad där hon växte upp.  
I boken ser hon på sin omgivning och sina medmänniskor med frågvishet och glad blick. Skisserna av det genuint agrara är personliga, men har också en fängslande allmängiltighet.  
Boken är en tidsresa från mitten av trettiotalet till femtiotalets mitt. Landet upplevde två krig, men också tekniska och sociala omvälvningar, vilka förändrade livsvillkoren, inte minst på landsbygden.   

Berättelser om vanliga, men ovanliga människor / Anders Smedberg

 

Denna samlig av livshistorier berättar alla om den enskilda människans inbyggda styrka. Livsberättelserna blir aktningsvärda och angelägna för den moderna människan. De står i stor kontrast till de skildringar som beskriver världshistoriens stora personer, därför att dessa är en del av de kvinnor och män som fick ta konsekvenserna av den historia som andra skrev. Sex skildringar kan kanske inte ses som en dokumentation över människans insatser, men man ser tidens anda inom varje enskild sådan.

Sex människoöden med skiftande innehåll har alla en sak gemensamt, människans strävan att göra det bästa av sina liv, att helt enkelt överleva med värdighet i en värld som ofta präglas av ovärdighet 

Flanör i sex städer / Håkan Ahlnäs

Att vara flanör är ett privilegium. Man kan vara anonym, oberoende, personlig, privat och subjektiv. Under årens lopp har det blivit ett antal resor till olika städer tillsammans med min hustru och mina två söner eller ensam. I mitten på 80-talet körde några vänner och jag bil tre gånger ner genom Europa till Rivieran. Det gjorde att Franska Rivieran fick en särskild plats i mitt hjärta. I resväskan har funnits skissblock och akvarellfärg, videokamera och vanlig kamera. Det här har gjort att det samlats massor med skisser och målningar, foton och filmer. Tanken att ge ut dessa reseminnen i bokform har legat och grott ett par år. Nu har det förverkligats. Mina intryck ställer inga krav på absolut objektivitet – de är högst personliga och subjektiva. Upplevelsen och känslan är ändå äkta, hoppas jag. Välkommen med på resan vid sidan av flanören.

I trädgårdens rum- människor i växternas värld / Aagot Jung

 

I en bok som är ett måste för den som älskar trädgårdar, växter och männsiskans relation till trädgårdens harmoni.

 

Aagots text är i ljuvlig samklang med bilder, trädgårdens historia och hur vi bäst tar tillvara glädjen i att komponera och sköta vår trädgård. 

Radio och TV människan kommer fram i den lättlästa texten och den logiska beskrivningen av trädgården som ett arbetsfält för människans avkoppling.

Bilder och motbilder / Gretel Silvander-Rosvik

 

Gretel Silvander-Rosvik kåserar om de stora sammanhangen, i det helt vardagliga. Hon har ett personligt sätt att förhålla sig till verkligheten och ge perspektiv åt det invanda. Att tänka är en högst allvarlig sysselsättning men innebär också lyhördhet för aningar och stämningar som lotsar oss fram genom världen.

Skärgårdsmordet / Alf Snellman

Labyrinth books Ab

ISBN 978-952-5986-17-4

Sidantal: 236

En deckare fylld av hemligheter, lögner och mord. Så kan man beskriva Alf Snellmans andra detektivroman Skärgårdsmordet, som främst utspelar sig i Larsmo skärgård och i Jakobstad med utvikningar till Helsingfors och Tammerfors.

En höstkväll 1986 försvinner en lektor när han vittjar sina nät i en vik på Hälsingön, en holme med många skyr på grund av att det där förekommer en spökfigur, Hälsingubben. Det spekuleras vilt om försvinnandet, allt från mord till att gubben tagit honom.

Trettio år senare får försvinnandet sin förklaring...

Se pressinformation

Slutsåld!

Från St. Hubertus och Kalevala till den moderna jaktetiken / Lorenz Uthardt

Labyrinth books Ab 

ISBN 978-952-5986-19-8

Sidantal: 251  Se artikel om boken

          Jakten i Finland grundar sig på respekt för naturen, en stark känsla för naturen i alla dess former. Ödemarksbegreppet är förknippat med de svårigheter jägaren har när jakten bedrivs på ett ursprungligt sätt. Många av de urgamla ritualerna lever fortfarande kvar i den moderna jakten.

          Skyddshelgonet Saint Hubertus står i centrum för jaktutövningen i de katolska länderna. S:t Hubertus, som föddes ca år 656 och dog år 727, såg under en jakttur en kronhjort, som i sin krona bar ett lysande kors. Efter uppenbarelsen vigde han sitt liv åt Gud och blev samtidigt den första viltvårdaren, då han predikade djurens rätt.  

Dessa intressanta utgångsbegrepp leder Lorenz Uthardt´s granskning av etiken inom jakten i sin nya bok. Se pressinformationen.

Rosamunda / Per-Erik Johnsson

ISBN 978-952-5986-18-1                    Se pressklipp

Sidantal 48.  Se pressinformation

En vacker bok för katt och djurälskare i färg och härlig text. 

Boken om Rosamunda handlar om katten med samma namn, den som förgyllt pensionärstiden för Per-Erik och hustrun Else i aderton av de tjugofem år de bott på Grönkulla i Labby, Lappträsk Han har tidigare skrivit tre diktböcker: Ord på vägen (1994); Vildrosor och Iskristaller (1996); Kram med en mjuk tass (2012), ytterligare en självbiografisk bok: Åsikt (2015). Han har även varit redaktör för fyra minnesböcker om hembygden Lappträsk tillsammans med andra. Hans tidigare diktsamling Kram med en mjuk tass kom att ge inspiration till hans nya bok, berättelsen om familjens vän, kissen Rosamunda.

En vänskap som Per-Erik och Else haft i aderton år. Hon föddes tyvärr som många kissemissar dessa tider, ”under olyckliga omständigheter” men  fick ett varm och kärleksfullt hem hos Per-Erik och Else. Kattberättelser med lyckliga upplösningar ligger liksom i tiden, kärleken till våra fyrbenta vänner kan nog aldrig överskattas - de bidrar till att ge oss människor ett lyckligare liv, i våra unga år och på ålderns höst. Men tyvärr- ett kattliv räcker inte länge...

Alf Snellman / Mordet på Cypern

Red: Björn Stenbacka

100 anekdoter insamlade av Holger Strandberg

Carl Gustaf Mannerheim

Spjuvern som blev Marskalken av Finland              Se pressklipp

Att Carl Gustaf Mannerheim (150 år i år) skulle bli någonting utöver det vanliga visade han prov på redan i första klass.  Pojkarna lekte snöbollskrig ute på skolgården. Gustaf drev ut motståndaren på gatan, men hamnade själv nästan under en häst. Kusken fräste förargat och frågade vem gossen var?

  • Jag heter Mannerheim och är general för första klassen.

Som liten var Carl Gustaf Mannerheim en riktig spjuver och i tonåren blev han relegerad från både lyceet och kadettskolan. Han spenderade nästan 30 år i den ryska armén. Han var överbefälhavare för försvarsmakten under de fyra krig som drabbat självständiga Finland. I det civila var Mannerheim, som byggde upp Röda Korset i Finland, en sann gentleman med ett gott hjärta. Kvinnorna flockades runt den stilige, språkkunnige och världsvane officeren.

Alf Snellman I skuggan av gårdagen

ISBN 978-952-5986-25-9

Alf Snellman var en aktiv och mångsidig journalist. Han älskade journalistiken. Han skrev om

presidentval och lokalpolitik. Han gjorde en hyllad reportagesserie om prästgårdar i Österbotten
och han hann också fungera som sportreporter nät han bevakade skid-FM i Vörå. Snellman gjorde
också en omtumlande reportageresa till Moskva och Volgograd. Han var en av få journalister som
fick följa med när statsminister Ahti Karjalainen var på statsbesök i Sovjetunionen.
Boken är full av små och stora berättelser. Som den om Edvin Sundquists nekrolog, skriven av
honom själv och den om kränkningen av Adolf Hitler. I boken beskrivs många platser, händelser
och personer i Vasa och Österbotten som speciellt de äldre generationerna minns och känner till.

Alf Snellmans  senaste bok.

Tage A:Son Kurtén Makten och härligheten

-mordet på det gamla universitetet

ISBN 978-952-5986-26-6

Det finns några tidigare berättelser om livet vid Åbo Akademi. Men insikterna i livet bland professorerna och i den högsta ledningen är nya för läsaren. Författaren sällar sig samtidigt till den lilla skara av finlandssvenska författare som under de senaste åren skrivit deckare. Miljön, med Åbo Akademi, är samtidigt unik.

Tage A:Son Kurtén blev pensionär år 2015. Han har verkat som professor vid Åbo Akademi sedan 1996, där han varit aktiv på olika nivåer sedan 1970-talet.

Tage Kurténs nya bok nu i tredje upplagan! 

Gunilla Löfman …att se...

ISBN 978-952-5986-27-3


Med boken ...att se...visar Gunilla Löfman på ett härligt befriande sätt att man inte behöver vara begränsad i sitt liv, inte utanför samhället, därför att man har en synskada. Hon drabbades relativt sent i livet av en synskada och har sedan ofta mött en inställning av att, tidigare arbete, utbildning och livserfarenheter skulle vara obefintliga beroende på att man drabbats, som i hennes fall av en synskada, men hon vägrar att acceptera detta. Löfmans bok är en hyllning till ett aktivt, fullt liv trots en synskada, en bok som är intressant, självironisk och varm. Denna bok ger Labyrinth Books även ut i ljudboksformat, den första i en serie av kommande ljudböcker.

Gunilla Löfmans  bok både som pappersbok och som ljudbok.

Gunilla Löfman

Mer än att se
Cirkapris: 25€
ISBN 978-952-5986-32-7 

Mer än att se

Mer än att se är en annorlunda historiebok. Frimodigt berättar blinda och synsvaga personer från olika delar av Svenskfinland om sina liv. Berättelserna är en upptäcktsfärd bland deras förmågor att vara delaktiga i arbetslivet, att utöva sina konstnärliga talanger, att sporta och vårda sina anhöriga, men också bland sådant som gör det svårt för personer med synskador att fullt ut vara delaktiga i våret samhälle.

Gunilla Löfman

Detta är hennes andra bok på vårt förlag

 

Hennes första bok,...att se... kom ut hösten 2018. Den finns även  i ljudboks- formatet.

Pär Stenbäck Demokrati under hot?

ISBN: 978-952-5864-86-1

Pär Stenbäck skriver: 

Vi anser gärna att vår egen nordiska demokrati är stabil, att våra institutioner åtnjuter legitimitet och att den demokratiska beslutsprocessen är effektiv. En närmare granskning avslöjar ändå många skavanker, vilka visserligen redovisas i forskningsresultat och erkänns i statliga rapporter men sällan leder till konkreta reformer. De politiska partierna hasar sig framåt från val till val i vilka deltagarprocenten sakta men säkert sjunker. Minoritetsregeringar är det nya normala i Europa och tecken på den ideologiska partipolarisering som plågar USA visar sig också i andra länder.

Marita Bagge

Betydelsen av Fannys testamente

Pris: 20 euro

ISBN 978-952-5986-34-1

 

Fanny var företagsam, initiativrik och stark. Hon var alltid före sin tid, oberoende av om det gällde teknik eller trädgårdsarbete. Hon hade ett stort hjärta. Fanny fick inga egna barn, men barnen och ungdomarna var oerhört viktiga för henne. Fannys stiftelse har stött många ungdomar när de gett sig ut i världen från de små byarna Kimo, Komossa och Kuoppa. Glädjande är också att många efter vistelser utomlands återvänt till hemknutarna. Det skulle Fanny ha gillat.

Axel Rappe

Mera marknad -mindre demokrati

Pris: 20 euro

ISBN 978-952-5986-35-8

 

En allt mer osäker tillvaro upptar vår vardag. Vi har ett samhällsklimat där var och en skall klara sig själv. Med en nyliberal ideologi och politik skall statens roll vara så liten som möjligt.

I dag ser vi långt vår demokrati som en självklarhet men om vi inte bryr oss finns det inga garantier för att demokratin fortbestår. 

Axel Rappe fokuserar i sin nya bok på den ideologi som långt har påverkat politiken under de senaste fyra decennierna, nyliberalismen. En bok om konsekvenserna av den förda ekonomiska politiken och dess inverkan på demokratin.

Nattens Dagblad

Björn Stenbacka (red.)

ISBN 978-952-5986-30-3

Böckerna Nattens Dagblad 1-2 ges ut av förlaget Labyrinth Books i samarbete med Gamlakarleby Manskör. Förläggare Allan Blom är både glad och nöjd över att få ge ut ett så spännande, roligt och intressant material som Nattens Dagblad. 
- Det är ett unikt material som erbjuder läsaren mycket nöje och många skratt. De finurliga ”annonserna” i NaDa finns också bevarade. Vi har kallat boken en ”tidsresa” därför att materialet tar läsaren från 1930-talets Karleby och Österbotten fram till 1984. Vi får också bekanta oss med Gamlakarleby Manskör, resorna och besöken av bland annat Wasa Sångargille, Brahe Djäknar och Jakobstads Sångarbröder, säger Blom.
Bokens redaktör är Björn Stenbacka.
 

Nattens Dagblad - den andra boken
 

Här en lista på nya och våra tidigare utgivna böcker som ni kan beställa direkt  från Labyrinth Books Ab

  • Facebook Social Icon
 Vår Facebook sida
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now